नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

जलसंपदा विभागाच्या कोकण मंडळात भरती

महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभागाच्या कोकण प्रादेशिक निवड मंडळात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 34 जागा, आरेखक 1 जागा, सहाय्यक आरेखक 1 जागा, अनुरेखक 6 जागा, प्रयोगशाळा सहाय्यक 5 जागा, भांडारपाल 2 जागा, सहाय्यक भांडारपाल 1 जागा, लघुलेखक 2 जागा, वरिष्ठ लिपिक 10 जागा, लिपिक- टंकलेखक 24 जागा, वाहन चालक 5 जागा, दप्तर कारकून 1 जागा अशा एकुण 92 जागा
ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 10 सप्टेंबर 2013 आहे.