नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

अमरावती जलसंपदा विभागात विवीध पदांची महाभरती

अमरावती प्रादेशीक निवड समिती, अधिक्षक अभियंता तथा परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, अमरावती परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, अमरावती मार्पâत वरिष्ठ लिपिक, लिपिक नि टंकलेखक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कालवा निरिक्षक, दप्तर कारकुन, अनुरेखक, वाहन चालक, सहाय्यक भांडारपाल, उच्च श्रेणी लघुलेखक, निम्न श्रेणी लघुलेखक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, मोजणीदार, संदेशक, आरेखक, सहाय्यक आरेखक, शिपाई, चौकीदार, कालवा टपाली पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारिख 10 सप्टेंबर 2013 औरंगाबाद जलसंपदा विभागात विविध 401 पदांची भरती