नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

जलसंपदा विभागाच्या पुणे परिमंडळात विविध पदांसाठी भरती

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या पुणे प्रादेशिक निवड समितीच्या अधिपत्यातील पुणे परिमंडळात वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, आरेखक, सहाय्यक आरेखक, अनुरेखक, संदेशक, वीजतंत्री, वाहनचालक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक नि टंकलेखक/सहाय्यक भांडारपाल, लघु टंकलेखक, दप्तर कारकून/कालवा निरीक्षक/मोजणीदार ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 सप्टेंबर 2013 आहे.