नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमधील अभियांत्रिकी विभागात

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमधील अभियांत्रिकी विभागात

दुय्यम अभियंता-स्थापत्य (270 जागा),

दुय्यम अभियंता - यांत्रिकी व विद्युत (50 जागा),

दुय्यम अभियंता - वास्तुशास्त्रज्ञ (4 जागा),

कनिष्ठ अभियंता- स्थापत्य (294 जागा),

कनिष्ठ अभियंता-विद्युत व यांत्रिकी (36 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 20 जानेवारी 2013 आहे.

अर्ज व इतर माहिती http://portal.mcgm.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.