नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

सांगली सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयात 6 जागा

श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प सांगली संचलित, विशेष प्रशिक्षण केंद्र कवठेमहांकाळ व जुना बुधगाव रोड सांगली 
शैक्षणिक निदेशक (3 जागा, शैक्षणिक पात्रता - डी. एड् / बी. एड्.),
 व्यवसाय निदेशक (1 जागा, शैक्षणिक पात्रता - पदवीधर, व्यवसाय कोर्स), 
लिपिक / लेखापाल (1 जागा, शैक्षणिक पात्रता - बी. ए., संगणक), 
शिपाई / मदतनीस (1 जागा, शैक्षणिक पात्रता - सातवी पास). 

अधिक माहितीसाठी दूरध्वनी क्रमांक 0233- 2672939 

थेट मुलाखती गुरुवार दि. 31 जानेवारी 2013 रोजी सकाळी 11 वाजता सहायक कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, उद्योग भवन, विश्रामबाग, सांगली येथे आहेत.