नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात 444 जागा

वरिष्ठ लेखापाल (11 जागा), 
कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (42 जागा),
लघुलेखक-उच्चश्रेणी (14 जागा),
लघुलेखक निम्न श्रेणी (20 जागा),
लघुलेखक (3 जागा),
लिपिक टंकलेखक (131 जागा),
गाळणी निरीक्षक (1 जागा),
तांत्रिक सहाय्यक (46 जागा),
अनुरेख (60 जागा),
जोडारी (22 जागा),
भूमापक (45 जागा),
वाहनचालक (35 जागा),
शिपाई (14 जागा)

अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 18 जानेवारी 2013
अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/midc या संकेतस्थळांवर माहिती उपलब्ध आहे.