नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

कोल्हापूर विभागीय माहिती कार्यालयात लिपीक टंकलेखक/सर्वसाधारण सहायक, अंधारखोली सहायक, शिपाई पदांची भरती

कोल्हापूर विभागीय माहिती कार्यालयात व त्यांच्या अधिनस्त जिल्हा कार्यालयात लिपीक टंकलेखक/सर्वसाधारण सहायक (5 जागा), अंधारखोली सहायक (1 जागा), शिपाई (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 10 जुलै 2013 आहे.