नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात ५८२ विविध पदांची महाभरती

धर्मदाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आधिपत्याखालील कार्यालयात अधीक्षक / जनसंपर्क अधिकारी- १९ , लेखापाल / निरीक्षक / शिश्तेदार / न्याय लिपिक - ४६ , वरिष्ठ लिपिक - ८४ , लिपिक-टंकलेखक - २१६, लघुलेखक उच्च श्रेणी - १, लघुलेखक कनिष्ठ श्रेणी - ५७, दूरध्वनी चालक - ७, वाहन चालक - १६, शिपाई - १०२, पहारेकरी - ३३ अशी विविध संवर्गातील पदे
ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 7 जुलै 2013 आहे.