नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये विविध जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषध निर्माता (9 जागा)

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये 
औषध निर्माता (9 जागा) 
दि. 17 जून 2013 रोजी होणार आहे. 
जाहिरात दै. लोकसत्तामध्ये दि. 6 जून 2013 रोजी प्रसिद्ध

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्यात सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्यात 
सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी (127 जागा)
पदासाठी भरती दि. 20 जून व 21 जून 2013 
जाहिरात दै. लोकसत्ता 5 जून 2013 प्रसिद्ध झाली आहे.