नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

गोंदिया, गडचिरोली, बिड, रायगड, चंद्रपुर, औरंगाबाद, नांदेड जिल्ह्यात गटसमन्वयकाच्या 158 जागा

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रायगड मध्ये 30 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जुन 2013

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, बीड मध्ये 22 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जुन 2013
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गोंदिया मध्ये 10 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जुन 2013
Click Above Image To View Advt. In Full Size

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गडचिरोली मध्ये 16 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जुन 2013

Click Above Image To View Advt. In Full Size

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, चंद्रपुर मध्ये 30 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जुन 2013

Click Above Image To View Advt. In Full Size

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, नांदेड मध्ये 32 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जुन 2013

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, औरंगाबाद मध्ये 18 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जुन 2013