नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

समाज कल्याण आयुक्तालयात विवीध पदांच्या 166 जागासमाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील
उच्चश्रेणी लघुलेखक 5 जागा, निम्नश्रेणी लघुलेखक 4 जागा,
वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक 5 जागा,
गृहपाल / अधीक्षक 77 जागा, समाज कल्याण निरीक्षक 59 जागा
आणि वरिष्ठ लिपिक 16 जागा असे एकूण 166 पदे

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 मार्च 2014

http://oasis.mkcl.org/dsw2014/StaticPages/HomePage.aspx?did=8