नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

महिला व बालविकास आयुक्तालयांतर्गत विविध पदांची भरतीमहिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांच्या अधिनस्त कार्यालयांतर्गत
परीविक्षा अधिकारी 23 जागा, निम्नश्रेणी लघुलेखक 1 जागा,
सांख्यिकी सहाय्यक/वरिष्ठ लिपिक 36 जागा,
कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहाय्यक/लेखा लिपिक 32 जागा, डाटा इंट्री ऑपरेटर 37 जागा,
शिक्षक 16 जागा, स्वयंपाकी 16 जागा, कनिष्ठ काळजी वाहक 21 जागा,
पहारेकरी 2 जागा, वार्डबॉय परिचर/कक्षसेवक 8 जागा  

असे एकूण 195 पदे

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 मार्च 2014

http://wcdexam.in/