नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

मुंबई पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांत विविध पदांच्या 439 जागामुंबई पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांत
विविध पदांच्या 439 जागा

महाराष्ट्र शासन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत
सुधारणा साहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष तसेच पाणी व
स्वच्छता सहाय्य संस्था कार्यालयामध्ये
जलस्वराज्य- 2 कार्यक्रम अंतर्गत
विविध पदाच्या 412 जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहे.

अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 3 मार्च 2014

https://water.maharashtra.gov.in/