नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत 13 जागा


टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत प्रशासकीय सहाय्यक-सेक्रेटेरियल (2 जागा), कारकून (2 जागा), सुरक्षा रक्षक (1 जागा), कार्य सहाय्यक (5 जागा), हंगामी कार्य सहाय्यक (3 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसात पोहचणे आवश्यक आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये दि. 21 मार्च २०१३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 
अधिक माहितीhttp://www.tifr.res.in/positions या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.