नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

एम.पी.एस.सी.लिपीक टंकलेखक परिक्षा २ जुनला होणार (Download Hall Ticket)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे लिपिक टंकलेखक (मराठी/इंग्रजी) ही परिक्षा २ जुन २०१३ रोजी विवीध केंद्रांवर होणार आहे. या परिक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. ज्या उमेदवारांनी केंद्र पडताळणी केली नसेल त्यांनी ती करून हॉलतिकीट डाऊनलोड करावे.


Visit For More Information  http://www.mpsconline.gov.in/