नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ रत्नागिरी


कार्यालय अधिक्षक (4 जागा), 
सहाय्यक अधिक्षक (5 जागा), 
लघुलेखक (5 जागा), 
कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (2 जागा), 
कनिष्ठ अभियंता-विद्युत (1 जागा), 
वरिष्ठ लिपिक (8 जागा), 
वाहनचालक (6 जागा), 
आरेखक-स्थापत्य (1 जागा),
अनुरेखक (2 जागा), 
इंजिन चालक (1 जागा), 
कर्षित्रचालक (4 जागा), 
मिस्त्री (2 जागा), सुतार (1 जागा), 
दृकश्राव्यचालक (1 जागा),
विजतंत्री (1 जागा), 
सांधाता (1 जागा), 
कातारी (1 जागा), 
छायाचित्रकार (1 जागा), 
यंत्रचालक बोट (1 जागा), 
पशुधन पर्यवेक्षक (1 जागा), 
तांडेल (1 जागा), 
बोटमन (1 जागा), 
वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहाय्यक (2 जागा), 
प्रयोगशाळा सहाय्यक (2 जागा), 
माळी (3 जागा),
स्वच्छक (1 जागा), 
क्षेत्र संग्राहक (1 जागा), 
खानसामा (1 जागा), 
सफाईगार (4 जागा), 
मजूर (2 जागा) . 

अंतिम तारीख 3 मे 2013 
जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 6 एप्रिल 2013 रोजी आली आहे...