नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

महाराष्ट्र पोलीसात हजारो पदांची "महाभरती"अर्ज सुरु होण्याचा दिनांक : १ ५ -० ४ -२ ० १ ३
अर्ज भरण्याची अंतिम दिनांक : ३ ० -० ४ -२ ० १ ३
शुल्क भरण्याची अंतिम दिनांक : ० २ -० ५ -२ ० १ ३ (बँकेच्या कार्यालयीन वेळेपर्यंत)जिल्हानिहाय जाहिराती 
ज्या जिल्ह्याची जाहिरात पहायची आहे त्यावर क्लिक करावे.