नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

अमरावती येथील सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयात 61 जागा


अमरावती येथील सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयाच्या आस्थापनेवर लघुलेखक (1 जागा), भांडारपाल (1 जागा), लिपिक नि टंकलेखक (12 जागा), ग्रंथालय परिचर (2 जागा), तांत्रिक सहायक (1 जागा), प्रयोगशाळा सहायक (16 जागा), कातारी (1 जागा), जोडारी (1 जागा), लोहार (1 जागा), विजतंत्री (2 जागा), यंत्र परिचर (2 जागा), शिपाई /ग्रंथालय शिपाई (3 जागा), हमाल/प्र. शा. परिचर (१८ जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 16 एप्रिल २०१३ आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 29 मार्च २०१३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. 
अधिक माहिती www.jdroamt.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.