नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

जिल्हा निवड समितीमार्फत सोलापूर जिल्हा परिषदेतील 134 जागांसाठी भरती


जिल्हा निवड समितीमार्फत सोलापूर जिल्हा परिषदेतील कृषि अधिकारी (2 जागा), विस्तार अधिकारी-कृषी (2 जागा), तारतंत्री (1 जागा), अंगणवाडी पर्यवेक्षिका-एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (4 जागा), विस्तार अधिकारी-शिक्षण (2 जागा), औषध निर्माण अधिकारी (4 जागा), पुरुष आरोग्य सेवक (19 जागा), कंत्राटी ग्रामसेवक (13 जागा), आरोग्य पर्यवेक्षक (1 जागा), आरेखक (1 जागा), स्थापत्य अभियांत्रिका सहाय्यक (6 जागा), पशुधन पर्यवेक्षक (14 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक (12 जागा), कनिष्ठ सहाय्यक-लेखा (4 जागा), विस्तार अधिकारी-सांख्यिकी (6 जागा), कनिष्ठ लेखा अधिकारी (1 जागा), परिचर (27 जागा), वाहन चालक (15 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 एप्रिल 2013 आहे. 
अधिक माहिती www. zpsolapur.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.