नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये क्ष किरण तंत्रज्ञाच्या 6 जागा


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये क्ष किरण तंत्रज्ञ (6 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. या पदासाठी थेट भरती दि. 10 एप्रिल 2013 रोजी होणार आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकसत्ता मध्ये दि. 2 एप्रिल २०१३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.