नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

राज्य राखीव पोलीस दल 532 जागा

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दल 

पुणे गट क्र. 1 (68 जागा), 
जालना गट क्र. 3 (46 जागा), 
नागपूर गट क्र. 4 (36 जागा), 
अमरावती गट क्र. 9 (26 जागा), 
सोलापूर गट क्र. १० (76 जागा), 
हिंगोली गट क्र. 12 (41 जागा), 
नागरपूर गट क्र. १३ (226 जागा), 
औरंगाबाद गट क्र. 14 (7 जागा), 
गोंदिया गट क्र. 15 (6 जागा) 

ऑनलाईन अर्ज 30 एप्रिल 2013
अधिक माहिती www.mahapoliceonline.org