नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्य शासनाच्या मंत्रालयीन विभाग
लिपिक टंकलेखक-मराठी (157 जागा),
लिपिक टंकलेखक - इंग्रजी (36 जागा)
बृहन्मुंबईतील विविध कार्यालयासाठी टंकलेखक-मराठी (917 जागा),
लिपिक टंकलेखक - इंग्रजी (25 जागा) 

ऑनलाईन अर्ज 12 मार्च 2013
अधिक माहिती - www.mpsc.gov.in व www.mpsconline.gov.in