नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजिनक आरोग्य खात्यात 223 जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजिनक आरोग्य खात्याअंतर्गत 

महिला आरोग्य स्वयंसेविका (223 जागा) हे पद मानधन तत्त्वावर भरण्यात येणार आहेत. 
या पदासाठी थेट मुलाखती दि. 5 मार्च ते 7 मार्च 2013 

यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतमध्ये दि. 15 फेब्रुवारी 2013