नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

मुंबई विद्यापीठ 24 जागा

मुंबई विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर 
उप कुलसचिव -सामान्य प्रशासन (3 जागा)
उप कुलसचिव-जनसंपर्क (1 जागा)
सहायक कुलसचिव-सामान्य प्रशासन (9 जागा)
सहायक कुलसचिव -वित्त व लेखा (3 जागा)
विद्यापीठ अभियंता-स्थापत्य (1 जागा)
कनिष्ठ अभियंता-स्थापत्य (2 जागा)
उच्चश्रेणी लघुलेखक (5 जागा)

शेवटची तारीख 28 फेब्रुवारी 2013 
अधिक माहिती - http://www.mu.ac.in वर आहे...