नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सेवेच्या नाशिक मंडळा 134 जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य सेवेच्या नाशिक मंडळात 
अधिपरिचारिका (134 जागा) 

शेवटची तारीख 9 फेब्रुवारी 2013 
अधिक माहिती http://maharojgar.gov.in वर  आहे.