नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

सहयोगी प्राध्यापकाच्या 5 जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
सहयोगी प्राध्यापक - रसशास्त्र (2 जागा),
सहयोगी प्राध्यापक - स्वस्थवृत्त (1 जागा), 
सहयोगी प्राध्यापक - अगदतंत्र (1 जागा), 
सहयोगी प्राध्यापक - निदानपंचक (1 जागा)

ऑनलाईन अर्ज  6 मार्च 2013 
अर्ज व इतर माहिती - www.mpsc.gov.in www.mpsconline.gov.in