नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

विधी व न्याय विभागातील 46 जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग विधी व न्याय विभाग
धर्मादाय सह आयुक्त (5 जागा), 
धर्मादाय उप आयुक्त (10 जागा), 
धर्मादाय सहाय्यक आयुक्त (31 जागा)

शेवटची तारीख 25 मार्च 2013 आहे. 
अधिक माहिती www.mpsc.gov.in व www.mpsconline.gov.in वर आहे.