नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण नाशिक विभागीय कार्यालयात 47 जागा

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण नाशिक विभागीय कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील
नाशिक, जळगाव, धुळे, अहमदनगर व नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यालयात वरिष्ठ लिपिक (2 जागा),
लिपिक टंकलेखक (5 जागा), भांडारपाल (2 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (3 जागा), तांत्रिक प्रयोगशाळा सहाय्यक (20 जागा), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (२ जागा), विजतंत्री (2 जागा), डाटाएन्ट्री ऑपरेटर (1 जागा), सहाय्यक ग्रंथपाल (1 जागा), वाहनचालक (1 जागा), ग्रंथालय परिचर (1 जागा), ग्रंथालय शिपाई/शिपाई (3 जागा), प्रयोगशाळा परिचर (4 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 फेब्रुवारी 2014 

http://oasis.mkcl.org/JDTE2013/StaticPages/HomePage.aspx?did=8