नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत विवीध पदांची भरतीमहाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या राज्य मिशन व्यवस्थापन कक्ष कार्यालयात राज्य अभियान व्यवस्थापन - आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion), राज्य अभियान व्यवस्थापन - क्षमता बांधणी (Capacity Building), राज्य अभियान व्यवस्थापन - सामाजिक समावेशन व संस्थीय बांधणी (Social Inclusion aand Institution Building), राज्य अभियान व्यवस्थापन - उपजीविका (Livelihoods), राज्य अभियान व्यवस्थापन - रोजगार व कौशल्य विकास (Jobs Placement and Skill Development), राज्य अभियान व्यवस्थापक - संपादन (Procurement), राज्य अभियान व्यवस्थापक - मनुष्यबळ संसाधन (Human Resource), राज्य अभियान व्यवस्थापक - संनियंत्रण व मुल्यांकन (Monitoring and Evaluation), राज्य अभियान व्यवस्थापक - माहिती संवाद व तंत्रज्ञान (Information, Communication and Technology), अभियान व्यवस्थापक - कृतीसंगम (Convergence), अभियान व्यवस्थापक - (ज्ञान व्यवस्थापन) (Knowledge Management), अभियान व्यवस्थापक - प्रशिक्षण - समुदाय (Training - Community), अभियान व्यवस्थापक - आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion), अभियान व्यवस्थापक - सामाजिक समावेशन व लिंगभाव (Social Inclusion & Gender), अभियान व्यवस्थापक - उपजीविका बिगर कृषी (Livelihoods -Non Farm), अभियान व्यवस्थापक - क्षमता बांधणी -नॉन इन्टेन्सिव्ह (Capacity Building-Non Intensive), अभियान व्यवस्थापक - प्रशिक्षण - मनुष्यबळ (Training - Staff), अभियान व्यवस्थापक - प्रकाशन (Documentation), अभियान व्यवस्थापक - विमा (Insurance), अभियान व्यवस्थापक -- विपणन व ब्रँडिंग (Marketing and Branding), अभियान व्यवस्थापक -माहिती तंत्रज्ञान (Information Technology), अभियान व्यवस्थापक - नियामक आणि उत्तरदायित्व (Governance & Accountability), अभियान व्यवस्थापक - माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (Management Information System), अभियान व्यवस्थापक - रोजगार (Jobs Placement), वरिष्ठ लेखा अधिकारी (Senior Account Officer), लेखाधिकारी - लेखा (Account officer -Accounts), लेखाधिकारी- वित्त (Account officer - Finance), सहाय्यक लेखा अधिकारी (Assistant Account Officer), रोखपाल (Cashier) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 


ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख दि. 6 फेब्रुवारी 2014 


http://jobs.msrlm.org/