नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

बृहन्मुंबई मनपाच्या अभियंता-विकास नियोजन खात्यात जागा


बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत प्रमुख अभियंता-विकास नियोजन
खात्याच्या आस्थापनेवर उपप्रमुख नगर रचनाकार-विकास नियोजन (1 जागा),
उप प्रमुख नगररचनाकार-स्थानिक क्षेत्र योजना (1 जागा)
ही पदे करार तत्वावर भरण्यात येणार आहेत.

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 फेब्रुवारी 2014