नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत उपशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या 111 जागामहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब प्रशासकीय शाखामधील
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे (111 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 ऑक्टोबर 2013 आहे.