नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

Social Welfare Officer- Gr-B Syllabus

MPSC द्वारा घेतल्या जाणाऱ्या 20 जानेवारी 2013 च्या नियोजित परीक्षाचा अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे आहे.