नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठात विविध पदांसाठी थेट मुलाखती

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठात महिला नाईट वॉर्डन, संगणक चालक, सुतार, गवंडी, पंप ऑपरेटर, तारतंत्री, नळ कारागिर, कुली, शिपाई ही पदे तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्यात येणार आहेत.

या पदांसाठी थेट मुलाखती दि. 19 डिसेंबर 2012 आहे.
यासंबंधीची सविस्तर माहिती http://maharojgar.gov.in/GovtAdvt/Govt_4113.pdf या संगणकावर उपलब्ध आहे.