नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळात मोठी भरती

महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळात मोठी भरती
महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळ आस्थापनेवरील वरिष्ठ लेखापाल,कनिष्ठ अभियंता ,लघुलेखक (उच्च व निम्न श्रेणी ),लघु टंकलेखक ,लिपिक टंकलेखक ,गाळणी निरीक्षक ,तांत्रिक सहाय्यक ,अनुरेखक ,जोडारी ,भूमापक ,वाहन चालक ,शिपाई पदे भरण्याकरिता ,पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत असून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १८ जानेवारी २०१२ आहे.

अधिक माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.