नोकरी / रोजगार / जाहिरात / माहीती संदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.jobsmarathi.tk या वेबसाईट ला भेट द्या

नाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषदेत 22 जागांसाठी भरती

नाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषदेत 22 जागांसाठी भरती
नाशिक जिल्हा नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा- स्थापत्य (6 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा –विद्युत (4 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अभियांत्रिकी सेवा-संगणक (5 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद जलदाय,मलनिस्सारण व स्वच्छता अभियांत्रिकी सेवा (10 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा व लेखा परिक्षण सेवा- (12 जागा), महाराष्ट्र नगरपरिषद अग्निशमन सेवा (3 जागा) ही पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 1 जानेवारी 2013 आहे.

अधिक माहिती http://www.nashikexam.com/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.